Inzertný server www.xbazar.sk
Základné informácie

XBAZÁR je bezplatný inzertný systém, ktorý poskytuje možnosť uverejňovania a vyhľadávania inzerátov.

XBazár.sk patrí medzi najväčšie Slovenské inzertné servery. Pridaním inzerátu do XBazáru máte istotu, že váš inzerát si prečíta veľké množstvo ľudí.
Inzeráty sú prehľadne členené do sekcií a podsekcií, čo napomáha jednoduchej orientácii užívateľa v množstve publikovaných inzerátov.

Návštevník stránky môže vyhľadávať inzeráty, ktoré ho zaujímajú pomocou výkonných nástrojov na prehľadávanie.
Na inzerát možno reagovať priamo cez kontakt z inzerátu, alebo nepriamo cez odkaz na stránke systému. Odkaz na zaujímavý inzerát môžeme tiež poslať svojmu priateľovi.
Pokiaľ chceme byť informovaní o nových inzerátoch, môžeme využiť služby Xagenta, ktorý zabezpečí pravidelné zasielanie nových inzerátov podľa zadaných kritérií na náš e-mail.
Ako doplnková funkcia je ponúknuté diskusné fórum, kde je možné uverejňovať príspevky na rôzne témy, príspevky čítať a reagovať na ne.

Popis obsluhy
Prezeranie inzerátov

Po vstupe do služby je zobrazený zoznam najnovších 20 inzerátov. Pomocou ovládacích šípiek pod zoznamom sa možno v ňom pohybovať dopredu a dozadu. Kliknutím na inzerát v zozname sa zobrazí celý text inzerátu spolu s ďalšími inzerátmi z danej kategórie rovnakého typu (kúpa / predaj).

Prezerať inzeráty možno podľa kategórií zobrazených navrchu. Kliknutím na príslušnú ikonu sa vypíšu inzeráty zo zvolenej kategórie zotriedené podľa dátumu podania. Výberom kategórie sa zobrazí zoznam jej podkategórií. Výberom vhodnej podkategórie možno zúžiť výpis inzerátov na požadovanú oblasť. Výber možno ešte upresniť určením typu inzerátu (kúpa / predaj). Zobrazené inzeráty sú zotriedené podľa dátumu od najnovších, pričom ich následne možno zotriediť podľa dátumu alebo ceny vzostupne aj zostupne. V pruhu nad inzerátmi je zobrazený celkový počet inzerátov vyhovujúcich danej podmienke a počet aktuálne zobrazených.

Ak je v inzeráte uvedená e-mail adresa, možno kliknutím na ňu napísať správu autorovi inzerátu.
Ak chceme upozorniť na zaujímavý inzerát priateľa, môžeme využiť linku Pošli inzerát známemu, kedy vyplníte vo formulári do položky "Od koho" svoje meno a do položky "Komu" dáme e-mail priateľa, ktorému chceme odkaz poslať.

Hlavné menu

V ľavom navigačnom pruhu je hlavné menu aplikácie. Sú tam položky Pridať inzerát, Inzeráty mailom, Diskusné fórum. Rozšírené hladanie.

Vyhľadávanie

V menu je funkcia pre vyhľadávanie v inzerátoch. Pre jednoduché hľadanie zadáme do vstupného poľa požadované slovo (minimálne 3 znaky) a jeho odoslaním cez Enter sa prehľadajú názvy, kľúčové slová a texty vo všetkých inzerátoch. Výsledok hľadania je zobrazený štandardným spôsobom a možno v ňom listovať rovanko, ako pri zozname kategórií.

Kliknutím na Rozšírené hľadanie sa zobrazí formulár, kde možno podrobne špecifikovať podmienky pre hľadanie. Dajú sa vybrať sekcie a podsekcie (aj niekoľko súčasne pomocou Ctrl tlačítka), zadať slová, ktoré chceme vyhľadať (oddelené čiarkou). Pre uvedené slová môžeme zvoliť podmienku, či ich výskyt má byť v inzeráte súčasne (podmienka "a"), alebo jednotlivo (podmienka "alebo"). Ďalej sa zadáva rozsah ceny, kraj, či má byť inzerát s fotkou, typ inzerátu (kúpa / predaj) a rozsah pre dátum inzerátu. Systém neumožní hľadanie bez zadania kategórie alebo textu. Po odoslaní formulára sa zobrazí zoznam vyhovujúcich inzerátov a ten možno prezerať vyššie popísaným spôsobom.

Pridať inzerát

Položka hlavného menu Pridať inzerát sprístupní formulár pre zadávanie nových inzerátov. 
položky:

SEKCIA, kde si vyberieme z ponuky sekcií tú, ktorá najviac vyhovuje nášmu inzerátu, TEXT INZERÁTU, kam zapíšeme všetko, čo chceme do inzerátu uviesť,

KÚPA/PREDAJvolíme podľa typu inzerátu.
KONTAKTl: na záver sa vyžaduje uviesť aspoň jeden z kontaktných údajov, e-mail alebo telefón.

Zvyšné položky cena, kraj, foto, kľúčové slová sú nepovinné.
Do CENA zadávame požadovanú cenu pre kúpu alebo predaj. 

KRAJ vyplníme, ak požadujeme kúpu v danej lokalite, alebo identifikujeme svoju lokalitu pri predaji.
FOTO môžeme zadať výberom z nášho disku, alebo určením URL adresy obrázku. Možnosť pridať foto predávaného objektu zlepšuje šancu na úspešnosť inzerátu (lepšie raz vidieť ako dvakrát "čítať").
PRIORITNÝ INZERÁT: umožnuje zadanie inzerátu, ktorý sa bude zobrazovať pred všetkými ostatnými inzerátmi v kategórii a výrazne zvýši počet ohlasov na váš inzerát. Ďalšie informácie o prioritných inzerátoch nájdete tu.
http://www.xbazar.sk/sablony/prior_info.html

Odoslaním údajov sa inzerát pridá do systému a na váš email sa zašle informácia s linkom cez ktorý môžete váš inzerát neskôr upraviť prípadne vymazať.

Inzeráty mailom

Služba Inzeráty mailom (XBazár Agent) umožňuje užívateľovi definovať podmienky pre posielanie nových inzerátov na jeho e-mail adresu.

Vstupný formulár pre X-Agenta obsahuje položky sekcia, slová v texte, cena od-do, kraj, vyžadované foto a typ inzerátu. Užívateľ si môže definovať viac takýchto formulárov, ktoré pomenuje pre lepšie rozlíšenie. Po vyvolaní xBAZÁR agenta sa zobrazia všetci definovaný x-agenti s možnosťou každého vymazať alebo editovať. Samozrejme, vždy má možnosť vytvoriť nového x-agenta.

Činnosť x-agenta je taká, že raz denne systém prejde všetky nové inzeráty a skontroluje ich voči podmienkam v x-agentoch. Ak inzerát vyhovuje podmienkam, bude odkaz na inzerát poslaný cez e-mail vlastníkovi x-agenta. Takto možno pohodlne sledovať výskyt inzerátov, ktoré nás zaujímajú.

Diskusné fórum

Diskusné fórum je doplnková funkcia pre rozšírenie možností komunikácie medzi užívateľmi systému. Umožňuje uverejňovanie a čítanie príspevkov, ako aj zadávanie reakcií na existujúce príspevky. Diskusné fórum je členené na rovnaké sekcie ako inzeráty. Sekcie sa rozbalia po kliknutí na položku Diskusné fórum.
Príspevok vyžaduje vyplniť nick, čo je meno pod ktorým bude príspevok figurovať, nadpis príspevku a samotný text príspevku.

Doplnkové funkcie

V pravom pruhu na úvodnej stránke sa pod hlavným menu náhodne zobrazujú fotografie z inzerátov podľa kategórie, v ktorej sa pohybujeme. Kliknutím na fotografiu sa zobrazí príslušný inzerát spolu s ďalšími inzerátmi rovnakej kategórie. Toto môžeme využiť, ak nás niektorá fotografia zaujme a chceme vedieť detaily.