Server XBAZAR.SK je inzertný server,
ktorý poskytuje používateľom služby komerčného a nekomerčného charakteru.

Všeobecné podmienky použitia serveru XBAZAR.SK:

1.) Prevádzkovateľom inzertného servera XBAZAR.SK je Arašid spol. s r.o., Lazovná 69, Baská Bystrica, IČO 36054241. 
Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov,
ktoré sú zverejnené pomocou služieb poskytnutých serverom XBAZAR.SK.

2.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, vyradiť inzerát, prípadne zmeniť jeho obsah,
ak je v rozpore s podmienkami využitia servera, etickými zásadami,
prípadne ak porušuje platný právny poriadok SR.

3.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezmyselné,
prípadne dva rovnaké inzeráty za 1 deň zo servera vymazať,
zmeniť kategóriu do ktorej boli inzeráty pridané, ak podľa jeho úvahy iná kategória výstižnejšie vystihuje zmysel inzerátu.


4.) Pravidlá pre podanie inzerátu.

- jeden užívateľ môže podať rovnaký alebo podobný inzerát maximálne 1 krát za deň.
- inzerát je potrebné umiestniť do zodpovedajúcej kategóre.
- obrázok k inzerátu musí súvisieť s inzerátom. Obrázky nesúvisiace s inzerátom budú zo systému odstránené.


5.) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,

predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

6.) V súlade so zákonom o reklame dáva používateľ servera XBAZAR.sk vytvorením inzerátu súhlas so zaslaním maximálne
jedného reklamného emailumesačne z internetových obchodov prevádzkovateľa inzertného servera XBAZAR.SK na

emailovú adresu uvedenú pri podaní inzerátu. Zoznam internetových obchodov prevádzkovateľa je uvedený na stránke www.arasid.sk

Používateľ môže kedykoľvek tento súhlas odvolať emailom na náš kontaktný email xbazar@xbazar.sk,

prípadne odpoveďou na reklamný email podľa v ňom uvedených pokynov.

Inzertný server XBazar.sk môžu využívať len užívatelia, ktorí súhlasia so všetkými podmienkami používania inzertného serveru XBAZAR.SK.